Løngreen Energisystemer ApS

Løngreen Energisystemer ApS (LES) leverer rådgivning inden for fjernvarme og fjernkøling.

Asger Listoft Løngreen er stifteren af selskabet og har igennem de seneste 7 år arbejdet som rådgiver og bistået med sin faglige viden og kompetencer i rollen som projektudvikler og projektleder. Selskabet blev oprettet i efteråret 2019 og søger at adskille sig fra andre rådgivere ved proaktivt at opsøge fjernvarmeforsyninger eller andre potentielle kunder med koncept ideer. Som varmepumpe specialist inden for dampkompression såvel som dampabsorption kan LES bistå i opbygningen af energisystemer som anvender biobrændsler eller el i konverteringen til varme. Lager koncepter indtænkes fra start og kan enten være i form af grundvandsanlæg (ATES), damlagre eller borehulslagre.

Et andet speciale hvor LES kan bistå med sin viden er geotermisk varme.  Asger Listoft Løngreen har i 3 år arbejdet for Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (DFG). I sit advisory board har LES Allan Mahler, som var teknikansvarlig for overfladeanlæg og produktion i DFG. Allan Mahler har arbejdet med geotermisk varme i mere end 35 år.

LES har flere samarbejdspartnere som vil kunne bistå i opgaveløsningen efter behov.

energisystemer

REFERENCER